SPESIALOPPDRAG


SPESIALOPPDRAG

Vi utfører følgende spesialtjenester: 

  • Spore opp og innhente kjøretøy fra inn- og utland
  • Spore opp panteobjekter
  • Trusselvurdering
  • ROS analyse
  • Rådgivningstjeneste
  • Bakgrunnsjekk av kandidater for nyansettelse
  • Ettersøk av sporingsutstyr og avlyttingsutstyr i blant annet møterom o.l.
  • Kurértjeneste
  • Ledsagertjeneste
  • Advokatbistand