OPERASJONSSENTRAL


OPERASJONSSENTRAL

Avant Security`s operasjonssentral er selve hjertet i vår bedrift, og alt av tjenester, tekniske applikasjoner og personbeskyttelse koordineres via effektiv, IT-infrastruktur og menneskene som jobber her. Vår operasjonssentral er politigodkjent. 

Vår operasjonssentral sørger for kundenes og vekternes sikkerhet og er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dette er noen av oppgavene som utføres på vår operasjonssentral:

 • Mottar og aksjonerer på alarmer
 • Administrerer og fjernbetjene alarmanlegg
 • Digitalisere vekteren med å ringe direkte til nødetat ved behov. 
 • Ingen forsinkende ledd med utrykning der situasjonen kan verifiseres øyeblikkelig
 • Logger henvendelser fra kunden og hendelser som kan benyttes til hva kunden måtte ønske
 • Beredskapstelefon - sørger for riktig aksjonering og varsling ved kriser og nødsituasjoner for våre kunder og vektere
 • Vakttelefon – tar imot og håndterer henvendelser på vegne av våre kunder etter kontortid.  
 • Vi kan fungere som sentralbord for våre kunder, etter stengetid
 • Overvåker, bistår og dirigerer Avants' egne vektere og operatører slik at de får best mulig forutsetninger for å løse oppgavene bestilt av våre kunder

  Ønsker du eller din bedrift å tilkoble seg vår operasjonssentral? Ta kontakt for en uforpliktende samtale og tilbud.