LIVVAKTTJENESTE


LIVVAKTTJENESTE

Livvakttjeneste og personbeskyttelse leverer vi til mange forskjellige mennesker av ulike årsaker. Eneste fellesnevneren er at kundene våre er bevisste på sin situasjon, og har identifisert sitt behov for sikkerhet.

Vi i Avant Security AS har spesialisert oss på å beskytte og trygge mennesker. Vi mener det aller viktigste mennesker har av verdier,  er menneskene vi omgås med. Vi verdsetter profesjonalitet og lojalitet ovenfor både kunder og myndighet. 

Vi har bredt nettverk ved ulike ambassader, høy-risiko områder, myndigheter i ulike land og andre selskap, som utfører samme tjeneste. Disse vil selvsagt bli benyttet i samråd med klienten.

Generell informasjon: 

-Vår metode for å beskytte deg krever sjeldent at vi er fysisk tilstede hele tiden. Vi starter med en grundig analyse av din situasjon, deretter lager vi en personlig sikkerhetsstrategi sammen med deg som kunde.

-Faglig kunnskap: Vår livvakttjeneste består av dyktige operatører med erfaring fra private sikkerhetsselskap, til offentlig etat som politi og militær.