Operatør livvakttjeneste


Etter avtale og oppdrag - Livvakttjenesten

Innsatspersonell til livvakttjenesten

Økende oppdragsmengde i både inn- og utland er en realitet, og vi ønsker med dette å utvide vår avdeling for livvakttjenesten med operatører innenfor fagfeltet.

Vår livvakt/- ledsagertjeneste utøves av egen avdeling for livvakttjenesten.

Livvakttjenesten sine viktige samfunnsoppdrag er å bidra med sikkerhet for å ivareta privatpersoners sikkerhet og frihet.

Livvakttjenesten er satt til å planlegge og gjennomføre personsikringsoppdrag når vi er engasjert av private selskap, samt offentlige etater. Det er flere i dagens samfunn som ønsker denne tjenesten, blant annet å beskytte Direktører og styreledere i større selskap, mot kidnapping og annen type trussler.

For å ivareta de høye krav som stilles til personell som skal tjenestegjøre ved Livvakttjenesten, er det nødvendig med seleksjon av personell, spesialisert utdannelse og omfattende trening.


Søkere må dokumentere følgende formelle krav:
 • Vekterutdanning trinn 1, 2 og 3
 • Grunnkurs livvakttjeneste
Praksis og andre krav:
 • Minimum 1 års arbeidserfaring fra denne type tjeneste
 • Bestå helseundersøkelse hos lege basert på skjema fra arbeidsgiver
 • Bestå fysisk egentest dokumentert på skjema fra arbeidsgiver
 • Bli vurdert egnet til utdanningen gjennom opptaksprøver og seleksjon ved arbeidsgiver
Krav ved senere dokumentasjonsfrist:
 • Sikkerhetsklarert internt
Det er et krav at søkere til stillingen vurderes som egnet for tjeneste som livvakt. Dette vurderes gjennom henholdsvis opptaksprøver/tester og en etterfølgende seleksjonsprosess.

Søkerne må gjennomføre følgende opptaksprøver/tester:
 • Operative ferdighetstester
 • Situasjonstester
 • Psykologiske tester
 • Engelsk språktest
 • MEGET god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Intervju
 • Klientbesøk
Søkere som blir valgt ut etter opptaket, innkalles til videre seleksjon der det legges ytterligere vekt på vurdering av egenskaper og ferdigheter.

Jenter/damer oppfordres til å søke

Krav til kompetanse
 • Livvaktkurs
 • Erfaring med sikkerhetsbransjen
 • Meget god Norsk muntlig og skriftlig fremstillingevne
 • Førerkort klasse B
 • Disponere egen bil
Ønsket kompetanse
 • Snakke flere språk
 • Kurs i konflikthåndtering
 • Lederegenskaper
 • Utvidet kompetanse innen bilkjøring
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Høy arbeidsmoral
 • Selvstendig
 • God evne til å kommunisere
Søk nå