"Din Trygghet - Vårt Ansvar"

OM OSS
Avant Security AS ble etablert i 2010, som norsk registrert utenlandsk foretak frem til 2020, og omgjort i 2020 til aksjeselskap av personer med lang erfaring fra sikkerhetsbransjen og operativ tjeneste. I 2024 ble Avant Security endel av Etterforsker1 Gruppen.
Avant Security AS startet med kun ledsager / livvakttjeneste, der vi leverte tjenesten til både privatpersoner, kjendiser og konsern med bedriftsledere som trengte denne type personbeskyttelse.


Vårt mål
Avant Security AS har som mål å bli et av landets største på ledsager /- livvakttjeneste. Dette jobbes det mye for, og porteføljen vår av kunder innen denne type tjeneste er allerede høy. Ordet avant, betyr i forkant, noe vi ønsker å være i alt vårt arbeide. 

Faglig kompetanse
Våre sikkerhetskonsulenter / operatører har erfaring fra Politi, forsvar, ambulanse, helsepersonell, psykisk helsevern og private sikkerhetsselskaper. Vi har mange års erfaring innenfor de fleste grener, og kan med dette levere tjeneste profesjonelt og med kvalitet. Vi tar gjerne på oss sikkerhetsrollen i både private arrangement, bryllup, fødselsdager og andre eventer der det er behov for planlegging av sikkerheten rundt arrangementet. Vi har etter flere oppdrag og tjenester utført i andre land, et godt kontaktnettverk av både andre operatører samt myndighet i forskjellige land.

Avant Security AS setter diskresjon og taushet i høysete. Alle våre operatører, sjåfører og annet personell er underlagt strenge taushetskrav. Alle har også påkrevd utdanning for sin type gren og tjeneste.

«Din Trygghet – Vårt Ansvar» , er vårt slagord. Dette for å la deg som kunde, oppleve hverdagen som «normal», der vi tar oss av sikkerheten rundt din situasjon.

"Trygghet er grunnlaget for frihet. Det er når folk føler seg trygge at de kan leve et spennende liv, etter egen mal. Derfor er det tryggheten vi må kjempe for".

Vekter - Bærum, Norge - Vekter Sandvika/ Asker

Vi ekspanderer stort om dagen og har behov for flere gode kolleger til å jobbe i Asker og Bærum (Sandvika).

Vi søker både ordensvakter, vektere, men også på jakt etter personer som innehar lederegenskaper og kan være aktuelle som vaktledere på nye og spennende objekter.

 • Du må være genuint interessert i å jobbe med mennesker og sikkerhet
 • Du må være meget serviceinnstilt
 • Disponere egen bil (Inneha førerkort klasse B)
 • Fordel med erfaring fra bransjen
 • Ha plettfri vandel (Uttømmende politiattest vil bli innhentet)
 • Meget god Norsk muntlig og skriftlig fremstillingevne
 • Må ha vekterkurs og med fordel ha ordensvaktkurs
 • Like nattarbeid 
Jenter/damer oppfordres til å søke

Krav til kompetanse
 • Vekterkurs
 • Erfaring med sikkerhetsbransjen
 • Meget god Norsk muntlig og skriftlig fremstillingevne
 • Førerkort klasse B
 • Disponere egen bil
Ønsket kompetanse
 • Snakke flere språk
 • Kurs i konflikthåndtering
 • Lederegenskaper
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Høy arbeidsmoral
 • Selvstendig
 • God evne til å kommunisere
Søk nå

Vekter - Romerike, Norge - Vekter Romerike

Vi ekspanderer stort om dagen og har behov for flere gode kolleger til å jobbe i Øst Politidistrikt (Romerike).

Vi søker både ordensvakter, vektere, men også på jakt etter personer som innehar lederegenskaper og kan være aktuelle som vaktledere på nye og spennende objekter.

 • Du må være genuint interessert i å jobbe med mennesker og sikkerhet
 • Du må være meget serviceinnstilt
 • Disponere egen bil (Inneha førerkort klasse B)
 • Fordel med erfaring fra bransjen
 • Ha plettfri vandel (Uttømmende politiattest vil bli innhentet)
 • Meget god Norsk muntlig og skriftlig fremstillingevne
 • Må ha vekterkurs og med fordel ha ordensvaktkurs
 • Like nattarbeid
Jenter/damer oppfordres til å søke
Krav til kompetanse
 • Vekterkurs
 • Erfaring med sikkerhetsbransjen
 • Meget god Norsk muntlig og skriftlig fremstillingevne
 • Førerkort klasse B
 • Disponere egen bil
Ønsket kompetanse
 • Snakke flere språk
 • Kurs i konflikthåndtering
 • Lederegenskaper
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Høy arbeidsmoral
 • Selvstendig
 • God evne til å kommunisere
Søk nå

Operatør livvakttjeneste - Etter avtale og oppdrag - Livvakttjenesten

Innsatspersonell til livvakttjenesten

Økende oppdragsmengde i både inn- og utland er en realitet, og vi ønsker med dette å utvide vår avdeling for livvakttjenesten med operatører innenfor fagfeltet.

Vår livvakt/- ledsagertjeneste utøves av egen avdeling for livvakttjenesten.

Livvakttjenesten sine viktige samfunnsoppdrag er å bidra med sikkerhet for å ivareta privatpersoners sikkerhet og frihet.

Livvakttjenesten er satt til å planlegge og gjennomføre personsikringsoppdrag når vi er engasjert av private selskap, samt offentlige etater. Det er flere i dagens samfunn som ønsker denne tjenesten, blant annet å beskytte Direktører og styreledere i større selskap, mot kidnapping og annen type trussler.

For å ivareta de høye krav som stilles til personell som skal tjenestegjøre ved Livvakttjenesten, er det nødvendig med seleksjon av personell, spesialisert utdannelse og omfattende trening.


Søkere må dokumentere følgende formelle krav:
 • Vekterutdanning trinn 1, 2 og 3
 • Grunnkurs livvakttjeneste
Praksis og andre krav:
 • Minimum 1 års arbeidserfaring fra denne type tjeneste
 • Bestå helseundersøkelse hos lege basert på skjema fra arbeidsgiver
 • Bestå fysisk egentest dokumentert på skjema fra arbeidsgiver
 • Bli vurdert egnet til utdanningen gjennom opptaksprøver og seleksjon ved arbeidsgiver
Krav ved senere dokumentasjonsfrist:
 • Sikkerhetsklarert internt
Det er et krav at søkere til stillingen vurderes som egnet for tjeneste som livvakt. Dette vurderes gjennom henholdsvis opptaksprøver/tester og en etterfølgende seleksjonsprosess.

Søkerne må gjennomføre følgende opptaksprøver/tester:
 • Operative ferdighetstester
 • Situasjonstester
 • Psykologiske tester
 • Engelsk språktest
 • MEGET god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Intervju
 • Klientbesøk
Søkere som blir valgt ut etter opptaket, innkalles til videre seleksjon der det legges ytterligere vekt på vurdering av egenskaper og ferdigheter.

Jenter/damer oppfordres til å søke

Krav til kompetanse
 • Livvaktkurs
 • Erfaring med sikkerhetsbransjen
 • Meget god Norsk muntlig og skriftlig fremstillingevne
 • Førerkort klasse B
 • Disponere egen bil
Ønsket kompetanse
 • Snakke flere språk
 • Kurs i konflikthåndtering
 • Lederegenskaper
 • Utvidet kompetanse innen bilkjøring
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Høy arbeidsmoral
 • Selvstendig
 • God evne til å kommunisere
Søk nå

"Din Trygghet - Vårt Ansvar"

 • Tjuvholmen allé 3, 0250 Oslo, Norge
 • Postadresse: Postboks 5051 Majorstuen 0301 Oslo